Our Services
Home
งานสิ่งพิมพ์
Plot Auto-CAD
InkJet Indoor
InkJet Outdoor
นามบัตร
ตรายาง
ตัดสติ๊กเกอร์
เข้าเล่มหนังสือ
บิล,ใบกำกับภาษี
โรเนียวดิจิตอล
ถ่ายเอกสาร
เคลือบพลาสติก
เข้าเล่มสันกาว
บัตรพลาสติก

 

สมัครเพื่อรับข่าวสาร
แจ้ง E-mail เพื่อรับข่าวโปรโมชั่นมาใหม่จากทางร้าน

สมัครรับข่าวสาร
ยกเลิกรับข่าวสาร

HOTLINE :
08-444-80-444
คุณบดินทร์ :

 

 

 

 

บริการรับถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มหนังสือต่างๆ มากมายหลายแบบ หลายขนาด มีหลายสีสันให้ท่านเลือกมากมาย ใช้เวลาเพียง 10 นาที เช่น
 • หนังสือวิชาการ
 • หนังสือแผนธุรกิจ
 • เข้าเล่มไดอาีรี่
 • เข้าเล่มแม็กกาซีน
 • ครูชำนาญการ
 • ครูวิทยะฐานะ
 • เอกสารสัมมนา
 • เข้าเล่่มปฎิทินตั้งโต๊ะ
 • หนังสือรุ่น
 • หนังสือโครงการ
 • แค็ตตาล็อกสินค้า
 • เข้าเล่มเมนูอาหาร


 • เข้าเล่มแบบไสกาว
  เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด เพราะเข้าเล่มได้เรียบร้อยสวยงาม เหมาะสำหรับหนังสือเล่มที่มีความหนาระดับหนึ่ง ประมาณ 70 หน้าขึ้นไป เช่น พ็อคเก็ตบุคส์ ตำรา หรือนิตยรสาร การเข้าเล่มแบบนี้ จะกางหนังสือออกได้ไม่เต็มที่
  เข้าเล่มแบบสันห่วงขดลวด
  การเข้าห่วง มีข้อดีคือทำให้สามรถกางหนังสือออกจนสุดได้ นิยมใช้สำหรับงานพิมพ์ที่ไม่หนาเกินไป และทำจำนวนน้อย เช่น ปฏิทิน ไดอารี่ หรือสมุดบันทึก แต่ข้อเสียคือ ไม่สามารถเพิ่มเอกสารได้ ถ้าจะเพิ่มต้องตัดของเก่าทิ้งก่อน แล้วเปลี่ยนห่วงใหม่
  เข้าเล่มแบบสันห่วงพลาสติก
  การเข้าห่วงหลาสติก มีข้อดีคือทำให้สามารถกางหนังสือออกจนสุดได้ นิยมใช้เข้าได้จนถึงประมาณ 400แผ่น และจำนวนน้อย เช่น ปฏิทิน ไดอารี หรือสมุดบันทึก มีให้เลือกมากมายหลายสี หลายขนาด
  เข้าเล่มแบบสันเกลียวพลาสติก
  การเข้าแบบเกลียว มีข้อดีคือสามารถกางหนังสือออกจนสุดได้นิมใช้สำหรับงานไม่ 200แผ่น เช่นสมุดบันทึก ปฏิทิน สันเกลียวสามารถเพิ่มเอกสารได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนห่วงใหม่


   


  Copyright © 2007-2012 www.officeprint.co.th All rights reserved.
  Hotline : 08-444-80-444   Email : contact@contact@printexpress.in.th